Ter herinnering aan Fred Wonneberg

Ter herinnering aan Fred Wonneberg.

Fred is vanaf het begin in 1977 lid geweest van Aanspanning De Wipsingel.

Al in 1978 werd Fred benoemd tot secretaris van de club.

Dit secretariaat beheren heeft zij gedaan tot 2017, toen heeft zij die taak overgedragen aan Esther Wezendonk. Wel bleef zij aan als bestuurslid tot op heden

Wij als bestuur zijn dankbaar voor haar inzet en betrokkenheid bij de vereniging en zullen haar zeker missen.

De warme ontvangst bij bestuursvergaderingen bij haar thuis, haar inzet om te zorgen dat haar vriendinnen een plekje op een koets hadden met de ritten. Of zij er dan zelf een had, was van minder belang. Het regelen van de jaarlijkse etentjes van het bestuur was voor haar geen probleem. Zij kende alle restaurants in de buurt en over de grens allemaal. Zij was overal kind aan huis.

Voor al haar verdiensten voor de club is zij in 2012 benoemd tot erelid van De Wipsingel.

Op 16 januari kreeg ik een appje met de mededeling: de artsen zijn geweest: acute myeloide leukemie.

Op de laatste bestuursvergadering kon zij niet aanwezig zijn, wel gaf zij aan zich niet meer herkiesbaar te stellen voor het bestuur.

Op 5 februari hebben wij haar thuis opgezocht. Wij hadden niet het idee dat dat ons laatste bezoek zou zijn, zij zou die week erop naar het ziekenhuis gaan voor behandeling.

Groot was de schok dat we Dinsdag vernamen dat Fred was ingeslapen.

Wij wensen de familie heel veel sterkte met het verlies van deze markante moeder en oma

Namens bestuur en leden : Fred bedankt voor al je inzet voor De Wipsingel

Frans Damen Voorzitter