Sponsering

Menvereniging ‘De Wipsingel’ wordt gesponsord door het bedrijf Agradi.
Doe er gerust uw voordeel mee!


Met vriendelijke groet,
het bestuur van menvereniging ‘De Wipsingel’.