Nieuwsbrief April 2021

Internet:        www.dewipsingel.nl

Email:            info@dewipsingel.nl

IBAN:            NL91 RBRB 0706 5739 43

Nieuwsbrief april 2021

Leden en Donateurs van Vereniging Aanspanning “De Wipsingel”

Coronapandemie

Op 1 maart 2020 hebben wij onze algemene ledenvergadering gehad en daarin zijn de plannen voor komende seizoen besproken. Wat we toen nog niet wisten, was dat wij onze plannen moesten bijstellen door de uitbraak van het coronavirus. Inmiddels zijn wij een jaar verder en houdt de pandemie ons nog steeds in de greep. Dachten we vorig jaar in juni nog, dat we onze activiteiten in het najaar wel weer konden hervatten. Nu weten we wel beter. De pandemie kwam in de herfst en de winter in alle hevigheid terug. Ook onder onze leden ging het virus rond en werden leden getroffen met soms fatale gevolgen. Van overlijden tot moeizaam herstel van het virus. Nu vaccinatie op gang begint te komen, het kabinet verwacht begin juli iedereen tenminste eenmaal gevaccineerd te hebben, mogen we hopen dat het virus teruggedrongen wordt. Het bestuur heeft afgelopen week in een digitale vergadering overlegt hoe we onze activiteiten weer voorzichtig kunnen oppakken. In augustus komt het bestuur weer bijeen om te kijken of de situatie zo is dat de plannen dan doorgang kunnen vinden.

De voorlopige agenda ziet er dan ook als volgt uit:

Op 5 september 2021  de openingsrit van het seizoen (in plaats van een tweedaagse een eendaagse rit.)

Op 26 september een bosrit.

Op 24 oktober de boerenkoolrit

Op 7 november Alg. Ledenvergadering. i.p.v. de najaarsvergadering

Op 28 november de herfsttintenrit

Zijn er leden, die een rit willen organiseren, meldt dat even bij de secretaris.

In de algemene Ledenvergadering komen een aantal zaken , die dit jaar niet door konden gaan aan de orde, zoals:

-De nieuwe statuten liggen al sinds vorig jaar klaar om goedgekeurd te worden.

-De geplande mencursus met koetsiersdiploma moet ook nog even wachten tot het voorjaar 2022

-Esther legt contact met de gemeente over de verkeersregelaars. Het diploma van 2020 is niet meer geldig. Het bestuur roept vooral niet zelf rijdende leden en/of donateurs op zich te melden als verkeersregelaar, zodat we, als we weer ritten mogen rijden, voldoende verkeersregelaars kunnen inzetten. Graag melden bij Esther.

– Het bestuur zal in de ALV voorstellen om de contributie van 2020 ook voor 2021 te laten gelden. Dus als u over 2020 reeds betaald hebt, krijgt u geen lidmaatschapskosten over 2021. De leden die de contributie van 2020 nog niet hebben betaald, krijgen voor de ALV nog een herinnering.

Dan nog even dit:

Bets Krosse heeft de woning aan de Oldegoorweg verkocht en betrekt per 1 juli a.s. een woning aan de Bosstraat in Nieuw Dijk. De banken, tafels, kachels e.d. gaan in opslag bij Henk Lanters.

Wij van de Wipsingel zullen de vele samenkomsten bij Bets in de schuur, zoals tijdens de snertrit, zeker heel erg missen, maar zijn ook dankbaar dat wij daar zoveel jaren te gast mochten zijn. Wij wensen Bets nog heel veel mooie jaren in haar nieuwe woning.

Registratie paarden

Per 21 april 2021 is vanwege Europese wetgeving de registratie van alle paarden van kracht.  Ook de particulieren die 1 of meerdere paarden hebben moeten deze registreren. Daarvoor heeft u een Uniek Bedrijfs Nummer nodig. Deze UBN kunt u aanvragen op de site van RVO Nederland  De Rijksdienst voor ondernemend Nederland.

Ten slotte.

Het bestuur hoopt op een mooie zomer en dat het coronavirus verder wordt teruggedrongen zodat we vanaf september nog een aantal mooie ritten met elkaar kunnen maken.

Namens het bestuur

Frans Damen

Voorzitter