HOME

Beste leden, donateurs en bezoekers van de website.

Aan het begin van het nieuwe menjaar houden wij traditiegetrouw onze ledenvergadering.

Normaliter gebeurt dit in de kantine van manege De Liemers in Beek. Voor deze ene keer zijn wij uitgeweken naar de bedrijfsgebouwen van Theo en Esther Nieuwenhuis, omdat de trap bij De Liemers de toegankelijkheid voor sommigen een te groot obstakel is.

Na de gebruikelijke agendapunten zoals: notulen, jaarverslag en financieel verslag, werden ook de aftredende bestuursleden weer herbenoemd.

Ook de maandelijkse ritten werden weer ingevuld, en over de dagen in Vorden begin september, daar komt het bestuur nog nader op terug.

Hierna hebben wij als vereniging afscheid genomen van de dames, die door de jaren heen gezorgd hebben voor de catering bij de evenementen, die door het bestuur georganiseerd worden. Voor ieder van hen was een persoonlijk woord en een bos bloemen. En een luid applaus van de aanwezigen, als dank voor hun jarenlange inzet.

Tenslotte waren er nog twee jubilarissen.

Henk Hartjes en Frank Beursken zijn beiden al 25 jaar lid van onze koetsenclub.

De jubilarissen werden onderscheiden met een zilveren dasspeld en een bos bloemen.

Daarna was er nog een gezellige nazit waar druk gebruik van werd gemaakt.

Namens het bestuur

Frans Damen voorzitter.