Nieuwsbrief november 2021

Internet:        www.dewipsingel.nl
Email:            info@dewipsingel.nl
IBAN:            NL91 RBRB 0706 5739 43

Nieuwsbrief april 2021

Leden en Donateurs van Vereniging Aanspanning “De Wipsingel”

Coronapandemie

Op 7 november 2021 hebben wij onze algemene ledenvergadering gehad en bijgevoegd kunt u de notulen van deze ledenvergadering lezen. Ook is er op deze vergadering teruggekeken naar 2020 en 2021. Na de laatste ALV  op 1 maart 2020 moesten wij al onze activiteiten stilleggen in verband met de uitbraak van het coronavirus en de bijbehorende maatregelen van de overheid. Na de versoepelingen van de maatregelen deze zomer zijn wij in september weer voorzichtig gestart met onze ritten, zij het wel coronaproof.

Op 24 oktober hebben we weer een geheel verzorgde boerenkoolrit gehad en de verwachting was toen dat ook de herfsttintenrit  op 28 november geheel verzorgd kon worden gehouden. Op de vergadering op 7 november gaf Henk Hartjes aan, samen met Vincent Boland en een groep vrijwilligers, deze rit te verzorgen, onder voorbehoud van nieuwe maatregelen van de regering.

Al in de week na de vergadering schoten de besmettingen met corona omhoog en kondigde de regering in de persconferentie een gedeeltelijke lockdown aan voor drie weken. Het bestuur stond voor het dilemma: kunnen wij onder deze omstandigheden wel een geheel verzorgde rit organiseren?

In overleg met Henk Hartjes heeft het bestuur besloten om deze rit niet door te laten gaan.

Op dit moment zijn er leden van de Wipsingel en/of naaste familieleden besmet met het virus of in quarantaine. Wij, het bestuur, vinden het risico te groot om in clubverband iets te organiseren. Wel raden wij u aan om, bij mooi weer, uw paard(en) in te spannen en te genieten van de prachtige herfsttinten in onze mooie natuur.

Uit de notulen:

-De nieuwe statuten worden op 24 november bij notaris Laarberg ondertekend.

-De geplande mencursus met koetsiersdiploma moet ook nog even wachten tot het voorjaar 2022

Ten slotte.

Het bestuur hoopt dat het coronavirus verder wordt teruggedrongen zodat we vanaf april 2022 mooie ritten met elkaar kunnen maken en hoopt u allen dan in goede gezondheid te kunnen ontmoeten.

Namens het bestuur

Frans Damen

voorzitter