Home


Internet:        www.dewipsingel.nl

Email:            info@dewipsingel.nl

IBAN:            NL91 RBRB 0706 5739 43

Nieuwsbrief juni 2020

Leden en Donateurs van Vereniging Aanspanning “De Wipsingel”.

  • Coronavirus

Inmiddels zijn we 2 maanden verder na de uitbraak van de pandemie met het coronavirus. Het lijkt er op dat het virus min of meer onder controle is, waardoor de regering voorzichtig aan een aantal regels versoepelt.

Wat blijft zijn een aantal basisregels voor iedereen:

  1. Heb je klachten? Blijf dan thuis.
  2. Werk zoveel mogelijk thuis.
  3. Houdt 1,5 meter afstand.
  4. Vermijd drukte.
  5. Was vaak je handen.

Daarnaast heeft de regering een groot aantal activiteiten weer vrijgegeven per 1 juni en per 1 juli. En per 1 september a.s. Echter blijven de 5 basisregels voor iedereen van kracht. Wat houdt dat voor ons , als Aanspanning De Wipsingel, nu concreet in voor onze ritten?  Ervan uitgaande dat onze ritten toch vooral gezelligheidsritten zijn waarbij samen koffie drinken, samen een sherrystop maken en na afloop samen een hapje eten, essentiële onderdelen zijn. En hoe hou je 1.5 meter afstand op de koetsen als je meerdere personen op de koets hebt? En hoe hou je de basisregels in acht met het catering-gebeuren?

Het bestuur is en voelt zich verantwoordelijk voor de gezondheid van onze leden en hun passagiers en wil deze niet in gevaar brengen. Wij zien dan ook niet hoe wij ritten kunnen organiseren binnen deze basisregels. Dus zeker tot september worden er geen ritten georganiseerd. Medio augustus zal het bestuur besluiten of en hoe we verder het seizoen afmaken. Ook de 2 daagse is in elk geval van het programma geschrapt. Veel zal afhangen hoe de pandemie zich ontwikkelt en of er nieuwe uitbraken komen.

  • Beleidsregels voor paarden bij evenementen

Het bestuur wil de leden, die dat nog niet hebben, graag in de gelegenheid stellen, om in het bezit te komen van het menbewijs, voorheen koetsiersbewijs.

Nu is het op dit moment nog niet mogelijk om iets te organiseren, maar zodra de omstandigheden dat toelaten, willen we de cursus starten. Hiervoor kunt u zich nog aanmelden. Enkelen hebben dat al gedaan, maar het zijn er nog te weinig om een cursus te beginnen. Dus meldt u aan bij Frans Damen 0650244475.

  • Verkeersregelaars

Het examen verkeersregelaars is nu niet aan de orde. U krijgt bericht wanneer het zover is.

  • Statuten

De nieuwe concept statuten voor onze vereniging zijn klaar . De concept statuten volgen met de uitnodiging voor de vergadering.

  • Voortgang

Het bestuur vindt het ook niet fijn maar kan op dit moment niet anders besluiten. Wij kunnen u alleen adviseren om, binnen de basisregels, alleen of in kleine groepjes de conditie van uw paarden op peil te houden. Zoals eerder gezegd beraad het bestuur zich over het vervolg van het seizoen en wat doen we met het reeds betaalde contributiegeld nu er geen activiteiten tegenover staan? We zullen daarover in de eerstvolgende vergadering met u van gedachten wisselen.

Namens het bestuur

Frans Damen

voorzitter

Laat een reactie achter op Anoniem Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *