Home


Internet:        www.dewipsingel.nl

Email:            info@dewipsingel.nl

IBAN:            NL91 RBRB 0706 5739 43

Nieuwsbrief september 2020

Leden en Donateurs van Vereniging Aanspanning “De Wipsingel”.

In onze laatste Algemene Ledenvergadering hebben we een planning gemaakt voor onze activiteiten in 2020. De uitbraak van het coronavirus Covid 19 heeft vlak na de vergadering ertoe geleid dat we onze plannen moesten herzien. De maatregelen die de regering nam om het virus terug te dringen, was voor het bestuur aanleiding om voorlopig al onze activiteiten in verenigingsverband te staken. In Juni gaf de regering hoop dat we misschien vanaf september weer iets konden ondernemen. In onze nieuwsbrief van juni hebben wij u beloofd dat het bestuur in augustus zou bekijken wat eventueel mogelijk zou zijn.

Afgelopen week hoorden we van de regering dat wij nog lang niet van het virus af zijn en dat veel activiteiten wel weer mogen , maar onder strikte voorwaarden van hygiëne en 1,5 meter afstand. Zoals in de vorige nieuwsbrief al gezegd: Ervan uitgaande dat onze ritten toch vooral gezelligheidsritten zijn waarbij samen koffie drinken, samen een sherrystop maken en na afloop samen een hapje eten, essentiële onderdelen zijn. En hoe hou je 1.5 meter afstand op de koetsen als je meerdere personen op de koets hebt? En hoe hou je de basisregels in acht met het catering-gebeuren? Het bestuur is en voelt zich verantwoordelijk voor de gezondheid van onze leden en hun passagiers en wil deze niet in gevaar brengen. En daarom is besloten om dit jaar geen ritten te organiseren.

Dat de vereniging geen ritten organiseert, betekent niet dat u privé geen rit met uw koets kunt maken. Het bestuur wil dat ook zeker stimuleren, wel echter binnen de corona-regels:

1. Heb je klachten? Blijf dan thuis.

2. Houdt 1,5 meter afstand.

3. Vermijd drukte.

4. Was vaak je handen.

Wel wil het bestuur onze najaarsvergadering op 15 november a.s. doorlaten gaan, met in achtneming van de coronaregels. Wij kijken nog naar een locatie waar op 1,5 m. afstand de vergadering kan plaatsvinden. U hoort daar met de uitnodiging voor de vergadering meer over.

Namens het bestuur

Frans Damen

voorzitter

Start een gesprek

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *